Sunday, February 24, 2013

Galaxy S4 modelinin Qualcomm i?lemci kullanaca??na dair dedikodular art?yor

Gelecek ay tan?t?lmas? beklenen Samsung'un amiral gemi modeli Galaxy S4 i?in pek ?ok ?zelli?i hakk?nda bilgiler internete s?zarken, son d?nemde i?lemci konusunda bir kafa kar???kl??? ya?an?yor.

G?ney Koreli baz? kaynaklar, Galaxy S4 modelinde Exynos 5 i?lemcilerde ya?anan ?s?nma ve pil sorunu nedeniyle tamamen Snapdragon 600 i?lemcisine y?nelece?ini iddia etmi?ti. Pipper Jaffray analiz firmas? da bu iddiay? k?smen desteklemi?ti. Firmaya yak?n kaynaklar bunun m?mk?n olmad???n? ve cihaz?n muhtemelen Exynos 5 Quad i?lemci ve Mali-T658 grafik birimi ile gelece?ini belirtiyor.

Ancak bug?n yeni bir iddia daha ortaya at?ld?. Sammobile taraf?ndan firma i?i kaynaklardan yeni nesil Galaxy S4 i?in resmi ?zelliklerin elde edildi?i bilgisi ge?ildi. Buna g?re Galaxy S4 modeli Snapdragon 600 ??z?m? ile geliyor. ??lemcinin h?z? ise 1.9GHz saat h?z?na a??rt?lm?? ve HTC One modelinden 0.2GHz daha y?ksek. 2GB RAM, 13MP ??z?n?rl?kte kamera, 16GB/32GB/64GB depolama se?enekleri, 4.99 in?lik Full HD ekran, 7.7mm kal?nl?k, 138gr a??rl?k di?er ?zellikleri.?

Bunun yan?nda kafa kar??t?ran di?er bir iddia da Super AMOLED yerine SoLux ekrana yer verilece?i y?n?nde.Bunun nedeni ise Super AMOLED ekran ?retiminde s?k?nt?lar ya?anmas?.

?

SoLux ekranlar, renkleri ger?e?e en yak?n g?steren, g?ne? ????? alt?nda yans?may? en aza indiren, daha iyi g?r?? a??lar? sunan bir teknoloji bar?nd?r?yor. ?zellikle m?cevher sergilerinde renk canl?l???n? art?rmak i?in SoLux teknolojisi i?eren ayd?nlatmalara yer verilmekte. Bu ?zelli?i HTC One modelinde de g?rm??t?k. Ancak Galaxy S4'te kullan?lacak ekran Super-LCD3 ?zerine mi entegre edilecek bilinmiyor.?

Ayr?ca Galaxy S2 benzeri bir kasa tasar?m?, ??kar?labilir batarya ve polikarbonat kasa da yine bu modelde yer verilecek ?zelliklerden.

Galaxy S4 ile ilgili iddialar giderek daha ilgin? bir hal almaya ba?l?yor. Bu ?zelliklere sahip Galaxy S4 modelinin kullan?c? kaybedece?i ?ok a??k. Ancak yine de belirtti?imiz gibi bu iddialar sadece LTE versiyonuna y?nelik iddialar olabilir.?

?

Source: http://www.donanimhaber.com/Galaxy_S4_modelinin_Qualcomm_islemci_kullanacagina_dair_dedikodular_artiyor-40222.htm

Angie Everhart tom hardy British Open leaderboard Jessica Ghawi People Water Fred Willard Emmy nominations 2012

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.